close
Archives in the Netherlands:  Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Academisch Medisch Centrum, Stadsarchief Amsterdam, Nederlands Fotomuseum, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Corus Staal BV, AKZO Nobel NV, Centraal Planbureau, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, DSM NV, Algemene Rekenkamer, Centraal Bureau voor de Statistiek, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Centraal Beheer Achmea NV, De Nederlandsche Bank, Tweede Kamer der Staten–Generaal, Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Katholiek Documentatie Centrum — Radboud Universiteit, Belastingdienst, Meertens Instituut, Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten, Nationaal Lucht– en Ruimtevaartlaboratorium, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Iron Mountain BV, Unilever NV, Nationaal Archief, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Rijksarchief Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Nederlandse Gasunie NV, Kadaster Amsterdam, Gerechtshof Leeuwarden.