close
Z7   De ontwikkeling van de nieuwe wijk Zuidbroek (Z) betekent een belangrijke uitbreiding van Apeldoorn, een opwaardering van Zevenhuizen (7) en een ingrijpende verandering voor dit deel van de stad. Immers met het verdwijnen van het bestaande semi-agrarische Zuidbroek verdwijnt opnieuw een landelijk stukje Nederland ten gunst van een nieuw woon- en werkgebied. Om een heldere impressie van de wijken te geven zoals deze er anno 2003 (nog) uitzien, heeft de Gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunstopdrachten (GABK) gemeend dat stedenbouwkundige en landschappelijke veranderingen in beide wijken goed gedocumenteerd moeten worden. Een impressie, waarin de identiteit van de beide wijken bondig, bijna metaforisch wordt samengevat en de aard van de foto's als een leeg canvas, een tabula rasa moet zijn.
Untitled (Zevenhuizen)   Untitled (Zuidbroek)